Licencovaný přístup do online aplikace – již brzy!

Výslovnost spisovné češtiny. Cvičení pro cizince

Výslovnost spisovné češtiny. Cvičení pro cizince
Zdena Palková a Jitka Veroňková

Více informací

Souhrnná a tematická cvičení

Souhrnná a tematická cvičení k nácviku výslovnosti a mluvené češtiny pro cizince
Jitka Veroňková

Více informací

ProCzeFor

Výslovnost češtiny pro cizince

Přihlásit se

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Brno,_katedr%C3%A1la_sv._Petra_a_Pavla.jpg Michal Klajban, CC BY-SA 3.0 , via Wikimedia Commons