Co v aplikaci najdete – základní info

Řečový materiál aplikace tvoří zvukové jednotky. Tyto jednotky jsou v aplikaci prezentovány dvojím způsobem.

  1. Jednotky jsou obsaženy v ozvučeném slovníku, ve kterém si sami můžete jednotky podle různých kritérií vyhledávat.
  2. Z jednotek jsou sestavena cvičení a tato cvičení jsou uspořádána do tzv. knih. V současné době jsou v nabídce tři základní knihy, které jsou strukturovány podle zvukových jevů nebo tematických oblastí.

 

    • Základním typem cvičení jsou poslechová a artikulační cvičení, která mají dvojí režim: poslech a opakování.
    • Dalším typem cvičení jsou poslechová cvičení s úkolem, u nichž si uživatel může zvolit režim trénink nebo test.

Poznámka: Dvě z těchto tzv. knih jsou k dispozici také v tištěné podobě (cvičebnici). V tištěné verzi obsahují jednotlivá cvičení QR kód, jehož prostřednictvím se uživateli dané cvičení otevře přímo v aplikaci: I uživatel, který nemá samostatný přístup do aplikace, tak může pro jednotlivá cvičení využít funkce, které aplikace pro příslušný typ cvičení nabízí.

     

Tištěné cvičebnice můžete získat např. na e-shopu FF UK:

Souhrnná a tematická cvičení k nácviku výslovnosti a mluvené češtiny pro cizince

Výslovnost spisovné češtiny. Cvičení pro cizince

 

Nabídka licencovaných přístupů do plné verze aplikace – na e-shopu FF UK.