O projektu

Internetová aplikace ProCzeFor a související učební materiály jsou výstupem projektu Nástroj k nácviku zvukové stránky češtiny pro výuku nerodilých mluvčích s důrazem na využití ICT (2019–2022), podpořený v programu ÉTA agentury TA ČR.

Jedná se o specializovaný projekt, jehož záměrem je přispět k rozvoji a prohloubení komunikačních dovedností cizinců, kteří se učí česky.