Moderní přístupy ve výuce jazyků

Na letošním, již 11. ročníku mezinárodní konference s podtitulem „Moderní přístupy ve výuce jazyků 2023“, která se uskutečnila 14. října 2023 a jejímž organizátorem je Asociace jazykových škol, vystoupila také dr. Jitka Veroňková s příspěvkem „ProCzeFor: moderní technologie ve výuce výslovnosti češtiny pro cizince“. Na stránkách konference najdete mimo jiné medailonky a prezentace přednášejících včetně sekce češtiny pro cizince.

Konference se tradičně koná v prostorách hlavní budovy Filozofické fakulty UK. Atmosféru letošního ročníku přibližuje fotogalerie a také krátké video.

Aktualitu na webu FF UK zveřejněnou před konáním akce najdete zde. Souhrnnou zprávu po skončení akce si můžete přečíst na stránkách asociace zde.