Jednotlivci z UK

Přístup je umožněn přes Shibboleth prostřednictvím údajů CAS.

Uživatelé z UK mají automaticky přiřazen přístup do plné verze.