Demoverze

Vyzkoušejte si, jak se s aplikací pracuje.

1. Zde najdete demoknihu s vybranými cvičeními:

https://student.proczefor.cz

Zadejte následující přihlašovací údaje:

Login: demo@proczefor.cz

Heslo: (PŘIPRAVUJE SE)

 

2. Zde najdete vybraná cvičení jednotlivě.

Načtěte QR kód a cvičení se otevře přímo v aplikaci:

                

Více vybraných cvičení naleznete v ukázkách cvičebnic:

Souhrnná a tematická cvičení k nácviku výslovnosti a mluvené češtiny pro cizince

Výslovnost spisovné češtiny. Cvičení pro cizince