Fonetický program na LŠSS FF UK v Praze

Fonetický program na 66. běhu Letní školy slovanských studií FF UK v Praze, který pod vedením dr. Jitky Veroňkové zajišťují pedagogové, studenti a další spolupracovníci Fonetického ústavu FF UK, je letos opět bohatý. Zahrnuje přednášky o zvukovém plánu češtiny (v češtině i angličtině), workshopy i lekce korektivní výslovnosti – jak povinné pro nejnižší úrovně, tak odpolední nepovinné pro všechny zájemce. Novinkou je nácvik správné výslovnosti s využitím ultrazvuku, který vede dr. Tanja Kocjančič, jež se výzkumu artikulace prostřednictvím ultrazvuku věnuje i ve svém grantovém projektu. Součástí programu je i práce s aplikací ProCzeFor, která je využívána jak při prezenčních fonetických hodinách, tak pro samostatný trénink a testování, zejména percepčních dovedností studentů – nerodilých mluvčích češtiny.

https://lsss.ff.cuni.cz/

fonetika.ff.cuni.cz