Kde se aplikace používá

Aplikace byla testována a dále se využívá v následujících bohemisticky zaměřených programech Filozofické fakulty UK pro nerodilé mluvčí češtiny: