Ozvučený slovník

Součástí aplikace je ozvučený slovník.

Ve slovníku můžete

  • vyhledávat jednotlivé zvukové jednotky
  • zobrazit jejich detail
  • samostatně je přehrávat.

Pro vyhledávání můžete nastavit filtr a vyhledávat např. podle zvukových jevů nebo vybraných témat.

 

Jednoduché vyhledávání

Do pole „Hledání“ zadejte například slovo, jeho část nebo jen hlásku a klikněte na „Hledej“.

Příklad:

 

Jednoduché vyhledávání s filtry

Rozbalte nabídku dalších polí pro filtrování (viz červená šipka na obrázku níže).

Nejpřínosnější jsou v této fázi pole:

  • „kde“ (všude / ortografie / transkripce česká / transkripce mezinárodní, případně ID)
  • Velikost
  • Mluvčí

Pokročilé vyhledávání

Můžete také vyhledávat podle zvukových jevů (pole „Jevy“). V nabídce je strukturovaný seznam 60 jevů, ze kterého můžete vybírat a výběry kombinovat.

Příklad:

Poznámka: „KKD“ znamená, že slovo obsahuje v daném pořadí krátký (K) / dlouhý (D) vokál.