Publikace o zvukovém plánu češtiny

Přehledové publikace

Palková, Z.(2006): Charakteristické rysy zvukové stavby češtiny. In: Hasil, J. (ed.) Přednášky z XLIX běhu LŠSS. Praha, s. 22–34.

Cvrček, V. a kol. (2015): Mluvnice současné češtiny. I. Jak se píše a jak se mluví. Praha: Karolinum. (pouze 4. část – Fonetika a fonologie, autor J. Volín).

Palková, Z. (1997): Fonetika a fonologie češtiny. Praha: Karolinum. 2. vyd.

Petr, J. a kol. (1986): Mluvnice češtiny I. Praha: Academia. (pouze str. 11–163)

Skarnitzl, R., Šturm, P. & Volín, J. (2016): Zvuková báze řečové komunikace: Fonetický a fonologický popis řeči. Praha: Karolinum. ISBN 9788024632728 https://cupress.cuni.cz/ink2_ext/index.jsp?include=podrobnosti&id=265685

Volín, J. & Skarnitzl, R. (2010): Segmentální plán češtiny. Praha: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta. ISBN 978-80-7308-886-6 https://e-shop.ff.cuni.cz/ffuk/eoc/product/91554