O aplikaci

ProCzeFor (PROnunciation of CZEch for FOReigners) [pročefor]/[prot͡ʃefor]

  • specializovaný internetový nástroj k nácviku výslovnosti češtiny u nerodilých mluvčích
  • určen cizojazyčným studentům češtiny s odlišným mateřským jazykem a různou úrovní řečových dovedností v češtině
  • obsahuje řečový materiál v psané a zvukové podobě a různé typy cvičení s možností zobrazit si zápis v transkripci (české i mezinárodní IPA)
  • uživatel má možnost variabilně si podle zvolených kritérií řečový materiál navolit, filtrovat a vybrané dílčí dovednosti testovat 
  • při výběru cvičného materiálu byly zohledněny poznatky o problematičnosti fonetických jevů češtiny v kontrastu s mateřskými jazyky mluvčích, kteří se frekventovaně objevují v cílové skupině osvojující si češtinu (např. ruština, ukrajinština, němčina, francouzština, vietnamština, čínština a další)
  • nástroj je vhodný pro individuální i skupinovou výuku
  • doprovodným materiálem jsou tištěná skripta umožňující/podporující paralelní práci zvl. ve skupině
  • aplikace byla vytvořena v rámci projektu Nástroj k nácviku zvukové stránky češtiny pro výuku nerodilých mluvčích s důrazem na využití ICT (2019–2022)
  • název aplikace ProCzeFor [pročefor]/[prot͡ʃefor] vznikl ze spojení PROnunciation of CZEch for FOReigners