Co v aplikaci najdete

Aplikace ProCzeFor obsahuje zvukové jednotky v řádech tisíců.

Jejím základem jsou artikulační a poslechová cvičení různého typu, při nichž uživatel není jen pasivním posluchačem, ale aktivně pracuje s řečovým materiálem, aby se prokázala míra správné percepce zvuku.

Variabilní typy cvičení umožňují vybrané jevy opakovat různými způsoby. Celkem zde najdete 17 typů cvičení, například výběr zvukové jednotky na základě poslechu, porovnávání zvukových jednotek a určování počtu rozdílů mezi nimi, doplňování (diakritiky, jednotlivých znaků či delších úseků), označování slov podle zadání, úpravu slovosledu podle nahrávky, studenti bohemistických programů si mohou procvičit zápis transkripcí apod.

K veškerému řečovému materiálu je k dispozici paralelní ortografický zápis, zvuková stopa, zobrazení oscilogramu, transkripce česká a mezinárodní.

S řečovým materiálem se pracuje na úrovni

  • slov
  • slovních spojení
  • fragmentů
  • vět
  • delších textů

Ve všech cvičeních si můžete navolit, jestli si chcete jednotku poslechnout jednou, nebo opakovaně. Dále si můžete určit délku pauzy mezi jednotlivými přehráními (krátká-dlouhá).

Míru osvojení percepce je možné nejen procvičovat, ale také testovat.

Cvičení jsou do knih, které jsou strukturovány podle zvukových jevů či tematických oblastí.

Při práci s aplikací dále můžete využít ozvučený slovník. Pro vyhledávání ve slovníku jsou připravené filtry. Vhodným nastavením filtrů, například vyhledávání podle zvukových jevů, si můžete sami navolit vhodný řečový materiál.