Souhrnná a tematická cvičení

Souhrnná a tematická cvičení k nácviku výslovnosti a mluvené češtiny pro cizince

Jitka Veroňková

 

Z anotace k tištěné verzi

Cvičebnice obsahuje řadu poslechových cvičení s nácvikem artikulace a různé typy cvičení pro hlubší nácvik percepce (např. identifikace jednotek a jejich porovnávání, doplňování hlásek či delších úseků, slovosled). Nácvik artikulace je veden snahou docílit srozumitelného a plynulého projevu jako celku.

Část lexikální zásoby použité ve cvičeních vychází z vybraných tematických oblastí (např. dny v týdnu, měsíce, číslovky, ale také zdvořilostní fráze či česká přísloví). Pozornost je věnována vztahu grafické a zvukové stránky češtiny.

Artikulační cvičení jsou doplněna o širší instrukci, případně vstupní komentáře s jednoduchým výkladem.

Všechna cvičení jsou ozvučena – text je propojen QR kódem s internetovou aplikací, uživatel tak může využít i další funkce, které jsou v aplikaci pro dané cvičení k dispozici.

Cvičebnici lze využít jako doplňkový materiál v jazykových kurzech při práci ve skupině i s jednotlivci, ale také při samostudiu. Výběr řečového materiálu počítá jak s uživateli na úrovni začátečníků, tak s pokročilejšími studenty.

 

Nejdou vám načíst QR kódy přímo z webové stránky nebo chcete více ukázek cvičení? Otevřete odkaz níže.

Obsah, úvodní slovo a ukázky lekcí najdete ZDE.

Errata najdete ZDE.

 

Bibliografický údaj:

Souhrnná a tematická cvičení k nácviku výslovnosti a mluvené češtiny pro cizince
Jitka Veroňková

Automatická sazba: Fenomen multimedia, a. s.
Grafické zpracování: Kristina Černá
Obálka: Kristina Černá
Vydala Univerzita Karlova, Filozofická fakulta
Vydání první, Praha 2022

ISBN: 978-80-7671-0771

Cvičebnice je k dispozici např. na e-shopu FF UK či ve vybraných kamenných/internetových prodejnách (Karolinum, Academia, Kosmas).

 

Elektronická verze (pdf) – již brzy!