Výslovnost spisovné češtiny. Cvičení pro cizince

Výslovnost spisovné češtiny. Cvičení pro cizince

Zdena Palková a Jitka Veroňková

Z anotace k tištěné verzi

Kurz je určen k drilovému procvičování inventáře českých hlásek ve standardní podobě  jazyka; všímá si také základních gramatikalizovaných jevů větné prozódie. Materiál je rozčleněn do 26 lekcí uspořádaných na základě relevantních zvukových rysů systému češtiny, s přihlédnutím k jevům, které jsou obtížné pro nerodilé mluvčí.

Text je provázán s paralelní zvukovou realizací celého materiálu prostřednictvím internetové aplikace. Propojení textu a zvukové stopy dává možnost variabilně procvičovat jak vlastní artikulaci, tak sluchovou percepci jednotlivých jevů. 

Kurz je primárně určen pro práci s poučeným lektorem, který může přizpůsobit výběr cílových jevů i pořadí vlastních cvičení potřebám určité jazykové skupiny, případně i úrovni žáka. Text tištěných skript obsahuje četné motivační poznámky k jednotlivým cvičením, aby byl kurz snadněji použitelný také při samostudiu.

Nedaří se vám načíst QR kódy přímo z webové stránky nebo chcete více ukázek cvičení? Otevřete odkaz níže.

Obsah, úvodní slovo a ukázky lekcí najdete ZDE.

Errata najdete ZDE.


 

Bibliografický údaj:

Výslovnost spisovné češtiny. Cvičení pro cizince

Zdena Palková a Jitka Veroňková

Automatická sazba: Fenomen multimedia, a. s.
Grafické zpracování: Kristina Černá
Obálka: Kristina Černá
Vydala Univerzita Karlova, Filozofická fakulta
Vydání první, Praha 2022

ISBN 978-80-7671-075-7 (print)

 

Cvičebnici můžete zakoupit na e-shopu FF UK či ve vybraných kamenných/internetových prodejnách (Karolinum, Academia, Kosmas).

 

Elektronická verze (pdf) – již brzy!