ProCzeFor na Twitteru

Projekt má svůj účet také na Twitteru – sledujte nás na @ProCzeFor.

Kromě vlastních příspěvků z aktivit projektu budeme sdílet zajímavé texty a odkazy z oblastí, které jsou projektu blízké.