Státy, obyvatelé, jazyky

Jitka Veroňková, Ivana Bozděchová a Svatava Škodová

Geografická kniha Státy, obyvatelé jazyky je speciálním typem výukového materiálu, který je zaměřen na gramaticko-foneticko-lexikální rovinu geografických pojmenování.

V materiálu najdete pojmenování jednotlivých států celého světa, jejich obyvatel mužského i ženského rodu, ale i jejich jazyků, dále adjektiva i adverbia odvozená od těchto pojmenování.

Tato kniha je dostupná pouze v aplikaci.