Souhrnná a tematická cvičení

Souhrnná a tematická cvičení k nácviku výslovnosti a mluvené češtiny pro cizince
Jitka Veroňková

Více informací